کار های مرتبط با ما


1-سازمان صنایع کوچک 2-شرکت شهرک های صنعتی استان 3-استانداری اردبیل 4-سازمان صنعت و معدن و تجارت استان 5-سازمان توسعه تجارت 6-صنایع پلیمر 7-صنایع پلاستیک

نقشه

     

    ایجاد پورتال تجاری خوشه مصنوعات پلاستیکی اردبیل و سامانه پیامکی

    با توجه به برگزاری جلسات متعدد با مسئولین شرکت شهرک های صنعتی و چند مشاور در این حوزه پس از بررسی جوانب مختلف و نظرات هر سه طرف مقرر شد پورتال تجاری برای خوشه صنعتی استان توسط یک شرکت حرفه ای و متخصص در این زمینه طراحی گردد در حال حاظر طراحی پورتال و ایجاد سامانه پیامکی در حال عقد قرارداد جهت طراحی و برنامه نویسی توسط شرکت منتخب می باشد.