احیای ۵۶ واحد راکد با اشتغال زایی ۳۷۶ نفر در نیمه اول سال جاری

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل از احیای ۵۶ واحد راکد با اشتغال زایی ۳۷۶ نفر در نیمه اول سال جاری در استان اردبیل خبر داد .

قادر تقی زاده در بازدید از یکی از واحدهای احیا شده گفت : به دنبال تاکید مقام عالی استان و برنامه ریزی های صورت گرفته در معاونت اقتصادی استانداری اردبیل برای احیاء واحدهای راکد دراستان اردبیل، پیگیری های لازم از طرف دفترجذب وحمایت ازسرمایه گذاری استانداری انجام و با برگزاری جلسات و انجام هما هنگی های لازم، مشکلات واحدهای راکد در جلسات کارشناسی و مدیریتی کارگروه های مرتبط مطرح شد.

وی ادامه داد: بر این اساس درشش ماهه نخست سال جاری تعداد ۳۲ واحد راکد تولیدی در حوزه صنعت و معدن و تجارت که به علت مشکلات تامین نقدینگی وسرمایه درگردش،کمبودسرمایه جهت به روزرسانی ماشین آلات فرسوده، بدهی بانکی، بدهی مالیاتی و … راکد شده بودند، ازطریق اعطای تسهیلات بانکی،بخشودگی جرائم، تقسیط بدهی مالیاتی و … با۳۰۴ نفر اشتغال به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی با اشاره به اینکه احیای واحدهای مربوطه علاوه بر افزایش تولید، افزایش اشتغال را در پی دارد، افزود: بازگشت سرمایه های هزینه شده برای واحدهای مذکور به چرخه تولید در شرایط تحریمی کنونی و افزایش امید در سرمایه گذاران برای توسعه واحدهای اقتصادی از دیگر نتایج احیای واحدهای راکد است.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری با بیان اینکه تعداد ۲۴ واحد راکد در حوزه سازمان جهاد کشاورزی درشش ماهه نخست سال جاری احیا شده اند، گفت: این واحد ها به علت مشکلاتی از جمله نبود نقدینگی ، کمبودسرمایه درگردش ،بدهی و معوقات بانکی،کمبودسرمایه جهت به روزرسانی ماشین الات فرسوده و … راکد شده بودند که با هماهنگی های صورت گرفته این واحد ها شناسایی و مشکلات آن ها احصاء و دسته بندی و اولویت بنده شده و ازطریق اعطای تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، واگذاری واحدتولیدی به مالکیت جدیدو یا با تغییرکاربری ونوع محصول تولیدی رفع مشکل شده وبامیزان اشتغال ۷۲ نفر هم اکنون به فعالیت خود ادامه می دهند.