نقاط فشار و مسائل استراتژیک خوشه صنعتی مصنوعات پلاستیکی استان اردبیل

اولین نقطه فشار در قسمت تامین خوشه و مربوط به فرآیند تامین و خرید مواد اولیه بنگاه های خوشه است، نبود هیچ تشکلی در این صنعت استان، نوسانات قیمت مواد و افزایش آن نسبت به رقبا، توزیع نا کارآمد با وجود تامین کنندگان وسطه ای، دلال بازی و رانت با کارگزاری ها، بی ثباتی در تعهدات تحویل مواد اولیه و تغییر پی در پی دستورالعمل های بورس کالا و از جمله دلایل انتخاب فرآیند تامین مواد به عنوان نقطه فشار خوشه می باشد. لازم به ذکر است که فرآیند تامین مواد اولیه برای تمامی دسته محصولات خوشه به عنوان نقطه فشار می باشد.

دومین نقطه فشار خوشه تکنولوژی تولید، طراحی و قالب سازی است؛ بهره وری بالای تولید، افزایش هزینه های انرژی، نیروی انسانی و ماشین آلات، مهاجرت قالبسازان از استان به پایتخت و نزدیکی آنها به رقبا، افزایش تنوع خواسته های مشتریان و استقبال از طرح های جدید، رشد سریع رقبای داخلی و بخصوص رقبای خارجی در طراحی محصولات جدید و نوآورانه، نبود ارائه دهندگان خدمات طراحی و قالب سازی در خوشه، کپی برداری از قالب های رقبا و تحمل دردسرهای بعدی، قدیمی شدن طرح ها و قالب های خوشه از جمله دلایل انتخاب فرآیند تامین مواد به عنوان نقطه فشار خوشه می باشد.

سومین نقطه فشار بازاریابی و مدیریت بازار است؛ اکثر واحدهای خوشه با چالش های اساسی در مورد بازار مواجه هستند، سهم بازار کم، رقابت با شرکت های مطرح و برند کشور منجر به تولید با ظرفیت بسیار اندک شرکتها شده است، برخی از واحدها نیمه تعطیل است و فقط چند روزی از ماه را براساس سفارش غعال است، نبود واحد و یا نیروی بازاریابی در اکثر واحدها، عدم شناخت از روش های بازاریابی رقبا و برندهای این صنعت در داخل و خارج، استفاده نادرست از محرک های بازاریابی مثل قیمت، تنوع و کیفیت محصول، توزیع و پخش و در نهایت تبلیغات، مشکل در برندسازی، طراحی لوگو، رنگ، طرح، بسته بندی و…، فاصله بین نیاز، خواسته و کالا در این صنعت استان، نبود نام و نشان برخی محصولات خوشه و فروش و صادرات بی نام و نشان، نوسانات قیمت ارز، عدم شکل گیری شبکه های همکاری در فروش داخلی و خارجی از جمله دلایل انتخاب بازاریابی و مدیریت بازار به عنوان نقطه فشار خوشه می باشد.