چشم انداز خوشه مصنوعات پلاستیکی استان اردبیل

خوشه صنعتی مصنوعات پلاستیکی استان اردبیل، در افق سال 1400 خوشه ای است با جایگاه برتر، مشهور و دارای سهم بیشتر بازار ملی، مزیت رقابتی در بازار بین المللی، که با تولید محصولاتی با کیفیت بالا، قیمتی مناسب به تعهدات خود نسبت به محیط و جامعه عمل می کند.

«با رویکرد افزایش حجم تولید 40 درصدی و افزایش صادرات 30 درصدی نسبت به رقم فعلی صادرات»

استراتژي ها:
با توجه به اینکه نقاط فشار خوشه صنعتی مصنوعات پلاستیکی استان اردبیل، فرآیند تامین مواد اولیه، تکنولوژی تولید، طراحی و قالب سازی و بازاریابی و مدیریت بازار می باشد، استراتژی های خوشه راهبردی برای رفع و حل این نقاط استراتژیک است.

اولین استراتژی : استراتژی بهبود وضعیت تهیه و تامین مواد اولیه صنعت پلاستیک استان اردبیل است

– تشکیل شبکه تامین مواد اولیه

– ایجاد مرکز تهیه، تامین و توزیع مواد اولیه

– ایجاد مرکز بازیافت پلاستیک پیشرفته و به روز

– و…

دومین استراتژی: استراتژی بهبود کیفیت تکنولوژی و تولید است

– ایجاد مرکز طراحی و قالب سازی

– قرارداد با قالب سازان ایرانی و خارجی

– واردات تکنولوژی نوین و تجدید و نوسازی برخی ماشین آلات استراتژیک در بنگاه ها

– و…