سپتامبر 17, 2017

ایجاد پورتال تجاری خوشه مصنوعات پلاستیکی اردبیل و سامانه پیامکی

با توجه به برگزاری جلسات متعدد با مسئولین شرکت شهرک های صنعتی و چند مشاور در این حوزه پس از بررسی جوانب مختلف و نظرات هر […]