آگوست 31, 2017

ایجاد و راه اندازی دفتر خوشه صنعتی مصنوعات پلاستیکی استان اردبیل

با حمایت شرکت شهرک های صنعتی از محل ساختمان مرکز فناوری وکسب و کار واقع در شهرک صنعتی 1 اتاقی به خوشه اختصاص یافت که بیش […]
آگوست 31, 2017

حضور در نمایشگاه ایران پلاست

دستاورهای حضور در نمایشگاه ایران پلاست: –  تقویت ارتباط جمعی بین ذینفعان با توجه اولین سفر داخلی اعضای خوشه –  برگزاری جلسه هم اندیشی با ذینفعان […]
آگوست 31, 2017

برگزاری همایش استانی اقتصاد مقاومتی با محوریت خوشه صنعتی

دستاورد برگزاری همایش استانی اقتصاد مقاومتی با محوریت خوشه صنعتی : 1: اولین تجمع تولید کنندگان صنعت پلاستیک استان در جمع مسئولین نهاد های پشتیبان و […]