نوامبر 7, 2020

یک بام و دو هوای بازار پلیمرها

تغییر فاز قیمتی از سوی عرضه‌کنندگان محصولات پتروشیمیایی در بازار آزاد طی روز گذشته به چشم می‌خورد تا جایی که بعد از کاهش نرخ اوایل هفته، […]
نوامبر 4, 2020

تسهیلات جدید 50 هزار میلیارد تومانی برای بخش صنعت و معدن با رویکرد متفاوت/پرداخت تسهیلات از طریق سامانه وزارت صمت

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور رفع موانع موجود در مقابل فعالیتهای تولیدی و بهبود محیط کسب […]
نوامبر 4, 2020

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تدوین برنامه‌های عملیاتی و توسعه‌ای دولت/ ارتقاء همکاری‌های مشترک به منظور افزایش بهره وری در تولید و تجارت صنایع کوچک و متوسط

در دیدار سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و رئیس اتاق ایران تأکید شد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تدوین برنامه‌های عملیاتی و توسعه‌ای […]
نوامبر 4, 2020

تعدد و تفسیر پذیری بخشنامه‌ها مانع اصلی صادرات ایران

پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران امروز صبح با حضور جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران،بهناز کاموسی از سازمان […]