سپتامبر 12, 2017

جلسه هم اندیشی و عارضه یابی ماهانه با ذینفعان خوشه

بیش از 20جلسه در محل دفتر خوشه صنعتی و دفتر شرکت شهرک های استان با حضور ذینفعان برگزار گردیده و بیش از 40 مورد توسط عامل […]
آگوست 31, 2017

برقراری ارتباط پایدار خوشه با تشکل های ملی پلاستیک کشور

در این راستا در بازه زمانی 8 ماهه سال اول دیدار و ملاقاتی با تشکل های ملی مختلف صنعت پلاستیک کشور از جمله انجمن همگن پلاستیک، […]
آگوست 31, 2017

جلسه هم اندیشی و عارضه یابی ماهانه با ذینفعان خوشه

بیش از 20جلسه در محل دفتر خوشه صنعتی و دفتر شرکت شهرک های استان با حضور ذینفعان برگزار گردیده و بیش از 40 مورد توسط عامل […]
آگوست 31, 2017

ایجاد و راه اندازی دفتر خوشه صنعتی مصنوعات پلاستیکی استان اردبیل

با حمایت شرکت شهرک های صنعتی از محل ساختمان مرکز فناوری وکسب و کار واقع در شهرک صنعتی 1 اتاقی به خوشه اختصاص یافت که بیش […]