سپتامبر 29, 2020

«رزم‌حسینی» وزیر «صمت» شد

علیرضا رزم‌حسینی با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. بررسی صلاحیت و برنامه‌های رزم‌حسینی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت […]
سپتامبر 24, 2020

رشد حدود ۲۹ درصدی اشتغال جوازهای تأسیس صادره

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت از  رشد حدود ۲۹ درصدی اشتغال جوازهای تأسیس صادره خبر داد. جواز تأسیس  بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت […]